Khai Phi's Website

Một Người Có Thể Là Gì ?_What Would Man Be ?

Một người có thể là :
1. Một công dân bình thường ít người biết đến ?
2. Một kẻ để lại cho đời giọng hát say đắm lòng người hoặc ngón đàn tài hoa ?
3. Một diễn viên khả ái về kịch nghệ hoặc điện ảnh ?
4. Một người có tác phẩm đứng mãi với thời gian về văn, thơ, nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc ?
5. Một anh hùng cứu nước ?
6. Một kẻ tài ba làm cho nước giàu mạnh ?
7. Một tên lường gạt ?
8. Một tên tham nhũng ?
9. Một tội phạm ?

10. Một kẻ phản quốc ?

Khai Phi Hạnh Nguyên

Man would be: 
1. An unknown normal citizen ?
2. A famous singer or musician ?
3. A lovely actor (actress)  ?
4. An author of literature and/or arts masterpieces ?
5. A national hero who defeats the enemy ?
6. A talented person who makes his (her) country wealthy and powerful ?
7. A cheater ?
8. A thief leader of the country ?
9. A criminal ?
10. A traitor who betrays his (her) country ?

KPHN

%d bloggers like this: